Předali jsme staveniště zhotoviteli stavby nové smuteční síně. Dokončena bude na podzim příštího roku.