Při zemních pracích v ulicích Prokopa Velikého a Tisovská i ve svahu v Jungmannových sadech bude prováděn archeologický dohled.