Proběhl první kontrolní den na stavbě - zateplení tělocvičny v areálu Technických služeb.