Proběhlo jednání o upřesnění zadání veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení prostoru mezi Albertem a dragounskými kasárnami.