Proběhlo jednání s ŘSD o ochraně zástavby města proti hluku a prašnosti na připravované D35. Bude se pracovat na protihlukové studii.