Proběhlo jednání starosty s ředitelem OS ČČK o zkušebním provozu Senior dopravy do místních částí za stejnou cenu jako ve městě.