Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na rekonstrukci kotelny v M-klubu.