Rada města zřídila jako svoje poradní orgány 11 komisí a jmenovala jejich členy, předsedy a zapisovatele.