Ředitel Vysokomýtské nemocnice informoval starostu města o harmonogramu a rozsahu připravované opravy operačního sálu.