Ředitelství silnic a dálnic ČR informovalo o hydrogeologickém průzkumu lokality u vodního zdroje Pekla, v jehož blízkosti povede dálnice.