S pomocí dotace z OP Životní prostředí město pořídí plán územního systému ekologické stability v ORP Vysoké Mýto.