Starosta Jiraský diskutoval se senátorem Fialou o dopadech "úsporného balíčku" na příjmy měst a obcí a o městských investičních akcích.