Starosta Jiraský a primátor Bieľak podepsali partnerskou smlouvu mezi Vysokým Mýtem a slovenskou Spišskou Belou.