Starosta poděkoval Martinu Viktorinovi ml. a studentům gymnázia, kteří uspěli v soutěži AMAVET a ROBO RAVE za výbornou reprezentaci města.