Starosta přivítal návrhy Regionálního muzea na rozšíření kulturní spolupráce s partnerskými městy v Bulharsku.