Starosta se zúčastnil valné hromady Ekoly, kde mimo jiné zaznělo, že budoucnost odpadového hospodářství bude založena na větším třídění.