Starostové okolních obcí se sešli na úřadě na 2. setkání k projektu Podpora meziobecní spolupráce a zhodnotili dosavadní aktivity.