Také v letošním roce se vysokomýtské kapely zúčastní tradičních kulturních slavností v partnerských městech v Korbachu a v Ozorkówě.