Technické služby převzaly nový svozový automobil pořízený z dotace, který bude svážet tříděný odpad - papír, plasty, sklo a bioodpad.