Technické služby skácí suché lísky v ul. Jiráskova, nemocné břízy na Masarykově nám. a nálety v Jungm. sadech a nahradí je novou výsadbou.