Uskutečnilo se úvodní setkání týmu pro přípravu strategického plánu Vysokého Mýta. Tým se bude podílet na jeho analytické a návrhové části.