V Dolním Čifliku - Škorpilovcích (Bulharsko) byl odhalen památník bratrům Škorpilům.