V průběhu valné hromady se radní seznámí s hospodařením Městských lesů Vysoké Mýto, s. r. o., plánem těžby a obnovou lesů.