V rámci zkušebního provozu světelné signalizace na křižovatkách a přechodech byly upraveny intervaly semaforů jednotlivých směrů.