Ve Vysokém Mýtě jednal výkonný výbor svazku obcí Královská věnná města o společné propagaci.