Za účasti starosty města jednala skupina prevence kriminality o plánu prevence kriminality na období 2016 - 2019.