Za účasti zástupců kraje a ředitele nemocnice proběhla schůzka k přípravě zateplení budovy nemocnice a o rekonstrukci operačního sálu.