Za účasti zástupců města Vysokého Mýta proběhla valná hromada Královských věnných měst, která projednala rozpočet a plán na příští rok.