Zastupitelé navštívili společnost Iveco, kde je generální ředitel Jiří Vaněk informoval o úspěších a dění ve firmě.