Zastupitelstvo města přijalo dotaci 1 875 000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 na podporu obnovy kulturních památek.