Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2024-2033.