Zastupitelstvo města udělilo Ceny města za rok 2020 a Cenu Přemysla Otakara II. Předány budou, až to epidemiologická situace dovolí.