Zastupitelstvo navýšilo dotace na sportovní, kulturní, školské, ekologické a sociální projekty a aktivity. Žádosti lze podávat do 31. ledna.