Zastupitelstvo schválilo převod areálu nemocnice na kraj s podmínkou, že ho vrátí, pokud by ho neužívala Vysokomýtská nemocnice, p.o.