Odcizení, zničení, ztráta tabulky s registrační značkou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Na základě písemné žádosti vlastníka vozidla, nebo provozovatele vozidla.

Podmínky a postup řešení:
V případě ztráty a odcizení registrační značky se doporučuje tuto událost nahlásit na služebně Policie ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
– technický průkaz silničního vozidla,
– osvědčení o registraci silničního vozidla,
– tabulky s registrační značkou, které byly k silničnímu vozidlu dosud přiděleny,
– doklad totožnosti,
– v případě odcizení i protokol PČR.

Formuláře:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:
50 Kč
200 Kč za každou vydanou tabulku registrační značky


Lhůty pro vyřízení:
Žádost se podává do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Doporučuje se, požádat neodkladně.