Správní poplatky od 1. 3. 2023

SPRÁVNÍ POPLATKY A JINÉ POPLATKY – REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL
Úkon úřaduPoplatek (Kč)Poznámka
Motocykl do 50 cm3 – zápis do registru vozidel300osvobozeno na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů
Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popř. motorové čtyřkolky – zápis do registru vozidel500osvobozeno na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů
Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – zápis do registru vozidel800osvobozen držitel průkazu ZTP a ZTP/P; osvobozeno na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů
Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – zápis do registru vozidel500osvobozeno na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů
Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti – zápis do registru vozidel700osvobozeno na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů
Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel – depozit)200 
Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve ukončení dočasného vyřazení vozidla z registru vozidel – depozitu)není předmětem správního poplatku
Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel)není předmětem správního poplatku
Vydání tabulky registrační značky200za každou tabulku
Vydání tabulky zvláštní registrační značky – trvale manipulační500za každou tabulku
Vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použitíosvobozeno
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel (tažné zařízení, pohon LPG, ukončení leasingu, změna bydliště, změna příjmení, změna názvu firmy, oznámení o účelu jiného využití aj.)50za každou změnu
Výdej dat z registru vozidel (stejnopis, opis, kopie, fotokopie nebo výpis)50za každou započatou stránku
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení náhradou za doklad ztracený, zničený, odcizený, neupotřebitelný (vydání duplikátu)500 
Vydání tabulky registrační značky na přání5 000za každou tabulku
Rezervace RZ na přání (při změně vlastníka nebo provozovatele, při zániku vozidla, vyřazení z provozu nebo při vývozu vozidla)300 
Rezervace RZ (s výjimkou  RZ na přání)100 
Vydání tabulky RZ s RZ již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou                600 
Zachování RZ-tabulek s touto RZ u vozidla vyřazeného z provozu200 
Emisní poplatky:  
splnění mezních hodnot emisí EURO 3 nebo vyšší (EURO 4, EURO 5,…)0 
splnění mezních hodnot emisí EURO 23000platí se pouze při první přeregistraci (registraci) vozidla
splnění mezních hodnot emisí EURO 15000platí se pouze při první přeregistraci (registraci) vozidla
nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1 nebo EURO 210000platí se pouze při první přeregistraci (registraci) vozidla