Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V Registru silničních vozidel evidovaný vlastník vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je podána osobně, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem žadatele, popř. podáním datovou schránkou.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

– doklad totožnosti.

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

  • 50 Kč za každou započatou stránku

Lhůty pro vyřízení:

V co možná nejbližším termínu, max. do 30 dnů.