Vývoz silničního vozidla z registru ČR do jiného státu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • technický průkaz silničního vozidla,
  • osvědčení o registraci silničního vozidla,
  • všechny vydané tabulky s registrační značkou, které byly k silničnímu vozidlu dosud přiděleny,
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 1 rok.

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

  • 50,- Kč
  • 200 Kč za každou vydanou tabulku registrační značky

Lhůty pro vyřízení:

Žádost se podává do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.