1. 3. 2016 Řízení o ochraně silnice II/312 v Hemžích

Žádost:

Žádost o prostudování zadání a výsledku správního řízení k ochraně silnice II/312, které bylo vedeno úřadem v r. 2015

Žádost směřuji k získání informací:

a) formulaci zadání správního řízení,

b) ke klasifikaci potenciálních překážek jízdního koridoru II/312, Choceň – Hemže

c) k obsahu konečného rozhodnutí řízení, kde jsou určeny úkoly pro splnění ochrany jízdního koridoru silnice č. II/312 v oblasti lípy č. 105 proto č. p. 17.

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

žadateli bylo umožněno dne 4. 3. 2016 nahlížení do spisu Řízení ve věci ochrany silnice II/312 v Hemžích v místní části města Choceň, před rušením silničního provozu, spisová značka MUVM/11497/2015.

Zároveň mu bylo umožněno pořízení kopie 8 stran dokumentu č. 29, Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, čj. KrÚ 80605/ODSH/2015-Sv.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 3. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: osobně, nahlížení do spisu na MěÚ