Žádosti o informace

Podávání žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Podávání žádostí

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

Písemně:

 • poštou na adresu povinného subjektu
 • na podatelně

Ústně:

 • telefonicky
 • osobně na jednotlivých odborech

Elektronicky:

 • zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty radnice@vysoke-myto.cz nebo prostřednictvím elektronické podatelny či datové schránky.

Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:

Pro fyzické osoby:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
 • datum narození žadatele
 • požadované informace

Pro právnické osoby:

 • název
 • adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
 • IČO
 • požadované informace