9. 1. 2024 Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a Aeroklubem Vysoké Mýto z.s.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, si dovoluji touto cestou zdvořile požádat o poskytnutí aktuální nájemní smlouvy či jiného právního dokumentu, podle kterého využívá Aeroklub Vysoké Mýto z.s., IČ 004 28 230, se sídlem Voštice 40, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pozemky, které jsou pozemky letištními, nachází se na nich letiště Vysoké Mýto (LKVM) a jsou ve vlastnictví města Vysoké Mýto.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
V souladu s § 6 odstavec (1) InfZ Vám sdělujeme, že Vámi požadovaný právní dokument včetně dvou dodatků je veřejně dostupný v REGISTRU SMLUV na internetové stránce https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2937294.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 1. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky