10. 6. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 10. 6. 2019 do datové schránky písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval kopii dokumentu – prohlášení o shodě, který měl povinnému subjektu údajně doložit ****, bytem ****. Jelikož povinný subjekt nedisponuje dokumentem požadovaným předmětnou žádostí, nezbylo mu než žádost rozhodnutím odmítnout.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 6. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky