10. 8. 2021 Doprovodná informace

Město Vysoké Mýto obdrželo 10. 8. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace, zda, kdy a jakým způsobem bylo podání týkající se správního spisu MUVM/17125/2021 postoupeno tajemníkovi Městského úřadu Vysoké Mýto, starostovi města Vysoké Mýto, Krajskému úřadu Pardubického kraje. Povinný subjekt žadateli informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 8. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou