11. 6. 2018 Informace o zahájení správního řízení

Žádost:

Žádáme o sdělení informace, zda o pozemku parc. č. 1922/1 a pozemku parc. č. 1926/6 bylo k dnešnímu dni zahájeno Vaším úřadem jakékoliv správní řízení.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydal dne 7. 6. 2017 pod č.j.  MUVM/18536/2017 „Souhlas s ohlášenou stavbou na opravu střešní konstrukce“ (krov, výměna střešní krytiny, oplechování, osazení střešních oken), na objektu stojícím na p. p. č. 1922/1 v k. ú. Vysoké Mýto vlastníkovi tj. Pivovar VM s. r. o. V současné době odbor stavebního úřadu a územního plánování neeviduje žádnou žádost, ani nevede žádné správní řízení týkající se pozemků p. p. č. 1922/1 a p. p. č. 1926/6 v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky