12. 12. 2016 Informace o správním řízení o pozemku parc. č. 1922/1 v k. ú. Vysoké Mýto

Žádost:

Dovolujeme si touto cestou Váš úřad v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím požádat o sdělení informace, zda o pozemku pana Richtera, tj. o pozemku parc. č. 1922/1, bylo k dnešnímu dni zahájeno Vaším úřadem jakékoliv správní řízení.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Dovolujeme si vám sdělit, že Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování nevede k dnešnímu dni žádné řízení a ani neeviduje žádost o opatření na p. p. č. 1922/1 v k. ú. Vysoké Mýto.  

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 12. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky