12. 2. 2018 Informace o zapůjčení výpočetní techniky na volby

Žádost:

Žádám o tyto informace:

–          Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018

–          Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých

–          Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.

–          Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017

–          Cena za prezidentské volby 2018

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Výpočetní techniku na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i na volbu prezidenta městu pronajala společnost VT DATA, a. s. Vysoké Mýto.

Ad 2) Jednalo se o pronájem výpočetní techniky bez dalších služeb.

Ad 3) Společnost VT DATA, a. s. Vysoké Mýto pronajala 10 sad obsahujících notebook, tiskárnu a myš.

Ad 4) Cena pronájmu výpočetní techniky za volby do PS PČR byla 18 350 Kč bez DPH.

Ad 5) Cena pronájmu výpočetní techniky za volbu prezidenta ČR byla 16 800 Kč bez DPH.

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 2. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem