12. 6. 2018 Poskytnutí dokumentů - závěrečný účet města a vyhláška omezující hrací automaty

Žádost:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace:

– Obecně závazná vyhláška, která omezuje provozování loterií a jiných podobných her (pokud existuje)

– Závěrečný účet města, zejména tabulku podle položek, za poslední kalendářní rok před omezením hazardu obecní vyhláškou (pokud existuje výše zmíněná vyhláška)

– Závěrečný účet města, zejména tabulku podle položek, za první a druhý kalendářní rok po omezením hazardu obecní vyhláškou (pokud existuje výše zmíněná vyhláška).“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Všechny Vámi požadované informace jsou dostupné na internetových stránkách města Vysokého Mýta. Vyhláška č. 8/2011 o zákazu sázkových a jiných podobných her na území města Vysokého Mýta je dostupná na https://urad.vysoke-myto.cz/vyhlasky-a-narizeni/8316-vyhlaka–82011-o-zakazu-sazkovych-a-jinych-podobnych-her-na-uzemi-msta-vysokeho-myta. Závěrečné účty města Vysokého Mýta za rok 2011, 2012 a 2013 jsou dostupné na https://urad.vysoke-myto.cz/rozpocet pod jednotlivými roky. Kopie požadovaných dokumentů Vám zasíláme v příloze.

Vyhláška č. 8/2011 o zákazu sázkových a jiných podobných her na území města Vysokého Mýta

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2011

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2012

Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2013

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky