13. 4. 2016 Informace o software pro vedení spisové služby

Žádost:

Prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Městský úřad Vysoké Mýto používá pro vedení spisové služby software Spisová služba 3.71 od společnosti GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 570 03 Pardubice.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 4. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky