13. 5. 2020 Informace o autoškolách s platnou registrací v ORP Vysoké Mýto

Žádost:

Žádám konkrétně o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jména a příjmení provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejích provozoven a informací o odpovědné osobě (jméno, telefonní a e-mailový kontakt, www stránky).

Požadované informace poskytněte prosím s platností k datu doručení této žádosti ve formátu EXCEL dle vzoru (viz List „Seznam autoškol“ v tomto dokumentu).

2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. 1 s tím, že žádám, aby byly uvedeny pouze autoškoly s platnou registrací, které v letech 2019 ani 2020 nerealizovaly žádnou zkoušku z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (PPV) skupiny B.

Informaci prosím poskytněte formou samostatné tabulky nebo rozlišením neaktivních autoškol v tabulce s výstupem k otázce č. 1.

 

Způsob podání: písemně do datové schránky

 

Odpověď:

Na základě vaší žádosti vám v příloze č. 1 sdělujeme vámi požadované informace o aktivních a neaktivních autoškolách s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. kromě telefonních kontaktů, e-mailových adres a webových stránek autoškol, které nemáme k dispozici, protože je nemáme za povinnost evidovat. V rozsahu neposkytnutých informací vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 5. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky