14. 10. 2016 Informace o nákladech na stavební úřad za roky 2012 - 2014

Žádost:

Žádám Vás o následující data:

1. Celkové náklady na mzdy pracovníků stavebního úřadu (včetně odvodů, prémií, odměn apod.) za roky 2012, 2013, 2014

2. Celkové náklady na energie stavebního úřadu (voda, plyn, elektrická energie, apod.) za roky 2012, 2013, 2014

3. Celkové ostatní náklady stavebního úřadu (kancelářské potřeby, náklady na vozový park, IT, SW, apod.) za roky 2012, 2013, 2014

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

           2012          2013         2014
Celkové náklady na mzdy pracovníků stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto (včetně odvodů, prémií, odměn apod.) 4 444 469,00 Kč 4 131 555,00 Kč 5 128 954,00 Kč
Celkové náklady na energie stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto (voda, plyn, elektrická energie, apod.)    135 504,85 Kč    151 324,19 Kč    122 655,01 Kč
Celkové ostatní náklady stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto (kancelářské potřeby, náklady na vozový park, IT, SW, apod.)    219 045,00 Kč    320 878,00 Kč    264 197,00 Kč

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 10. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem